Esential de retinut:

 

 • produsele sunt disponibile in limita stocurilor
 • reducerile din Black Friday nu se cumuleaza cu alte oferte
 • pe durata Black Friday nu pot fi plasate comenzi prin telefon sau prin e-mail

 

OFERTA

"BLACK FRIDAY"

Perioada de valabilitate: 8 noiembrie 2021 –21 noiembrie 2021

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei ”Black Friday” (denumita in continuare ”Campania”) este Best Woman Style SRL (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane cu sediul pe Str. Gheorghe Andrasiu 4 A, Timisoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/3744/2019 , cod unic de inregistrare RO41719667, reprezentata prin dl. Mihai Alb, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 8 Noiembrie 2021 ora 00:00 – 21 noiembrie 2021 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online pe wildfashion.ro, in limita stocurilor disponibile.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care cumpara online de pe wildfashion.ro.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 2. Campania consta in aplicarea unor reduceri de pana la 80 (optzeci)% la pretul de vanzare al acelor produse care sunt semnalizate corespunzator prin afisarea unor buline si/sau etichete reprezentative.
 3. Campania nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la, card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare),cu exceptia ofertelor de achizitie in rate.
 4. In cazul plasarii unei comenzi pe wildfashion.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului pe site-ul Wildfashion. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii. Din cauza volumului mare de comenzi din timpul campaniei, o comanda odata plasata nu va putea fi ulterior modificata (cantitate, date de facturare ori de livrare) si nici anulata.
 5. In perioada desfasurarii Campaniei, pe wildfashion.ro vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.
 6. In cazul returnarii unui produs achizitionat prin utilizarea unei reduceri oferite in Campanie, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata va fi egala cu suma achitata efectiv de catre Participant, respectiv pretul produsului de pe bonul/factura de achizitie a produsului, minus valoarea reducerii acordate in Campanie.
 7. Articolele vandute impreuna si/sau pachetele promotionale achizitionate de Participant in timpul Campaniei se pot returna doar integral. Astfel, in cazul in care Participantul doreste sa returnarea unor cumparaturi de acest tip, vor trebui returnate toate produsele si/sau serviciile incluse si/sau asociate respectivelor articole si/sau pachete promotionale. Daca un serviciu inclus in Campanie si/sau pachet a fost utilizat (de exemplu, un cod de acces) sau daca promotia si/sau pachetul include un articol nerambursabil, valoarea integrala de vanzare a acelui serviciu si/sau articol nerambursabil va fi dedusa din valoarea rambursata Participantului.
 8. Atunci cand este achizitionat un pachet promotional, iar in final Participantul returneaza doar o parte din acesta, indiferent care este motivul imposibilitatii efectuarii returului integral, reducerea oferita pentru cumpararea pachetului va fi pierduta. Din valoarea rambursata Participantului va fi dedusa reducerea acordata pentru achizitionarea pachetului.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit online pe wildfashion.ro.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe wildfashion.ro.

 

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie in magazinele din reteaua Wildfashion.ro sau online pe wildfashion.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din magazinele retelei nationale sunt disponibile in orice magazin Wildfashion.ro, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe wildfashion.ro sunt disponibile la https://www.wildfashion.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

 1. prin e-mail la adresa contact@wildfashion.ro;

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

 1. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) pentru produsele cumparate online, de pe wildfashion.ro. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

S.C. Best Woman Syle S.R.L.